URANUS

Uranus er den syvende planeten fra solen.

Den er en gass kjempe og er den tredje største planeten etter diameter, og den fjerde største etter masse.

Planetens diameter er ca:50 000km og massen ca 14,5 ganger Jordens.

Den har en omløpstid rundt solen på 84 år og har selv 27 måner.

Den er oppkalt etter Uranos den greske himmelguden.

Romsonden Voyager 2 er den eneste som har besøkt planeten, og ingen nye besøk er planlagt.

Voyager 2 ble skutt opp i 1977 og hadde sin nærmeste passering av Uranus 24 januar 1986,

før den fortsatte videre mot Neptun.