SOLEN

solens symbol ser slik ut:

 

 

sola er en stjerne i sentrum av solsystemet som Jorda er er del av.

Jorda og andre objekter som planeter, asteroider, meteorider, kometer og støv

går i bane rundt sola.

Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse, og energien

som det sender støtter nesten alt liv på jorden gjenom fotosyntese,

siden starten på alt liv på Jorden.

Varmen som solen genererer styrer klimaet og været vi har på Jorden. 

Solen er en gigantisk roterende ball av lysende gass.

Den er over en million ganger større enn Jorden .

Energien oppstår ved kjernefysiske reaksjoner i kjernen,

som har en temperatur på rundt 15 millioner grader.