SATURN

Saturn er den sjette planeten fra solen,

og den nest største planeten i vårt solsystem.

Den er, akkurat som Jupiter, en gassplanet med en fast kjerne.

Saturn er mest kjent for sine ringer.     

Galileo Galilei var den første som observerte Saturn i 1610,

men den geometriske formen ble først oppdaget av Christian Huygens i 1655.

Saturn har navnet sitt etter den romerske guden Saturn.

Planetsymbolet er en stilisert fremstilling av sigden til denne guden.

For tiden pågår en omfattende utforsking av Saturn og dens måner

gjennom romsondeprosjektet Cassini-Huygens.