PLUTO

Pluto er en dvergplanet i vårt solsystem.

Pluto ble tidligere regnet med som den niende planeten fra solen,

 før den ble omklassifisert 24.august 06.

I henhold til den internasjonale astronomiske unions omdefinering av begrepet "planet."

Pluto ble samtidig utpekt som prototyp på en fortsatt ikke navngitt klasse av trans - neptunske legemer.        

Pluto ble oppdaget av astronomen Clyde Tombaugh i 1930.

Med en diameter på 2370 km var Pluto den minste av alle de legemer i

solsystemet som inntil nylig ble regnet som planeter.

Rundt de ekte planetene i vårt solsystem finnes det sju satteliter som er større enn Pluto,

deriblant vår egen Måne,

og Neptuns største måne, Triton.