NEPTUN

 

 

 

Neptun er den nest ytterste av de 9 planetene i vårt solsystem.

Navnet kommer fra den romerske sjøguden Neptun.

På grunn av den blålige fargen,

som kommer av at atmosfæren inneholder metan,

blir Neptun også kalt den blå planeten.

Planeten er nesten fire ganger større enn jorden og står 30 ganger lenger bort fra solen.

Neptun ligger 4,23 milliarder kilometer borte fra jorden.