JUPITER

 

Jupiter er den femte planeten fra solen og den største planeten i vårt solsystem,

den er 318 ganger større enn jorden.

Jupiter har 2,5 ganger større masse enn alle de andre planetene i solsystemet til sammen.

Planeten er oppkalt etter den romerske guden Jupiter.